Tietosuojaselosteet

Mikäli omia rekisteritietojaan on tarvetta tarkastaa, oikaista tai poistaa, rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake, rekisteritietojen oikaisuvaatimuslomake ja rekisteritietojen poistamisvaatimuslomake koskien omia tietojaan tulee toimittaa henkilökohtaisesti Nousiaisten kunnanvirastoon kaikilta osin täytettynä ja lomakkeen luovutuksen yhteydessä on aina todistettava henkilöllisyytensä.
Kunnanviraston ollessa tällä hetkellä väistötiloissa, voi em. lomakkeet palauttaa Nousiaisten kunnan kirjastoon osoitteeseen Moisiontie 17, 21270 Nousiainen.