Ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta toimii kuntalain mukaisena ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavana yhteisenä toimielimenä. Lautakunta toimii terveydensuojelulain 7 §:n mukaisena terveydensuojeluviranomaisena, kuluttajaturvallisuuslain 16 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena sekä vastaa elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä. Lautakunta toimii myös nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisena.