Kuntalaiskysely

Nousiaisten kunta toteuttaa säännöllisesti joka toinen vuosi nousiaislaisille suunnatun kuntalaiskyselyn. Kuntalaiskyselyn tarkoituksena on kartoittaa muun muassa kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin sekä kehittämisideoita palvelujen parantamiseksi kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Kuntalaiskysely on yksi kuntalaisten osallisuutta edistävä menetelmä. Kysymysten aihealueet saattavat vaihdella tarpeiden mukaan eri kyselyvuosina.

 

Kuntalaiskysely 2024

Vuoden 2024 kuntalaiskyselyn tarkoituksena on kartoittaa kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvittää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa. Kysely on suunnattu Nousiaisissa asuville. Kyselyyn vastaamisen alaikäraja on 15 vuotta. Tavoitteena on kehittää kunnan palveluja ja toimintoja kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.  Vastaukset kerätään nimettöminä. Tulosten raportoinnissa ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Yhteenveto tuloksista julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja osana kunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa sekä vuosittaista raporttia valtuustolle.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan viisi (5) kappaletta elokuvalippuja. Mikäli haluat osallistua arvontaan, täytäthän kyselyn lopuksi erillisen lomakkeen. Arvontalomakkeen tietoja ei yhdistetän kuntalaiskyselyn vastauksiin. Arvonta suoritetaan toukokuun alussa.

Vastausaika on 11.2.2024 – 30.4.2024. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9bdee110-db97-4bc3-aa18-bf36d4f75d74?displayId=Fin2914250