Yhteistoimintasopimukset

Osa Nousiaisten kunnan palveluista järjestetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Kuntalain 109 §:n mukaan kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset on oltava saatavilla yleisessä tietoverkossa.

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Sopimus ymparistöterveydenhuollon yhteistoiminnasta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimus

Yhteistoimintasopimus ympäristönsuojelun palveluiden tuottamisesta

Sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiösopimus

Sopimus etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan järjestämisestä

Yhteistyösopimus Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Sopimus Turun seudun elinkeinoyhteistyöstä

Sopimus maaseutuhallintopalvelujen järjestämisestä

Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopimus