Maakuntakaava

Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain valmisteltuina kokonaismaakuntakaavoina. Vanhimman Turun kaupunkiseudun maakuntakaavan ympäristöministeriö vahvisti elokuussa 2004, Salon seudun maakuntakaavan marraskuussa 2008 ja viimeiset Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat maaliskuussa 2013. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 31.10.2014 päätöksellään ympäristöministeriön 20.3.2013 vahvistuspäätöksistä tehdyt valitukset. Varsinais-Suomen voimassa oleva lainvoimainen maakuntakaava on suurimmalta osin siten varsin tuore. Kokonaiskaavaa on täydennetty teemasisältöisillä Salo-Lohja -oikoradan (YM 2012) ja tuulivoiman vaihemaakuntakaavoilla (YM 2014).
Vahvistetut maakuntakaavat Varsinais-Suomessa
– E18-moottoritien vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 25.9.2002 (korvautunut Salon seudun maakuntakaavalla)
– Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004
– Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 12.11.2008
– Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 4.12.2012
– Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, vahvistuspäätös 20.3.2013
– Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 9.9.2014
– Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava 11.6.2018