Ympäristönsuojelu

Nousiaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Nousiaisten kunta hankkii ympäristönsuojelupalvelut  1.1.2019 alkaen Mynämäen kunnalta. Ympäristösihteereinä aloittavat 2.1.2019 alkaen Laura Ahtiainen ja Katja Holttinen, toimipaikka on Mynämäen kunnanvirasto, os. Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki. Toiminta-alue on Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat.

Ympäristösihteeri Laura Ahtiainen
Puh. 040 1354 516
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Nousiainen ja Masku
  • koko yhteistoiminta-alueella vesihuoltolain ja hajajätevesilainsäädännön mukaiset asiat sekä VOC- ja mara-asiat

Ympäristösihteeri Katja Holttinen
Puh. 040 1354 515
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

  • vastuukunnat Mynämäki ja Rusko
  • koko yhteistoiminta-alueen meluilmoitukset, louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa-asiat sekä ruoppaukset