Ympäristönsuojelu

Nousiaisten ympäristölautakunta hoitaa kunnan ympäristönsuojelu-, ympäristölupa-, kemikaalivalvonta- ja ulkoilulain mukaisen leirintäalueviranomaisen tehtävät.

Ympäristöpalvelut
Nousiaisten kunta ostaa 1.1.2009 alkaen ympäristönsuojeluasioiden viranomaistehtävät Raision kaupungilta (valvonta, tarkastukset, päätökset, kehotukset jne.). Ympäristösihteerin toimipaikka on Raision kaupungintalon teknisellä osastolla, os. Nallinkatu 2, 21200 Raisio.

Ympäristösihteeri Tuija Lojander
puh. 040 521 5342
etunimi.sukunimi@raisio.fi
fax (02) 434 3685

Vastuukunnat: Masku ja Nousiainen
– jätevesiasiat ja vesihuoltolain mukaiset asiat koko yhteistoiminta-alueella
– ympäristöluvat

Ympäristösihteeri Katja Holttinen
puh. 044 797 1700
etunimi.sukunimi@raisio.fi
fax (02) 434 3685

Vastuukunnat: Rusko ja Mynämäki
– ojitusasiat, lannan aumavarastointi-ilmoitukset ja meluilmoitukset koko yhteistoiminta-alueella
– ympäristöluvat

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
puh. 044 797 2211
etunimi.sukunimi@raisio.fi
fax (02) 434 3685

Vastuukunta: Raisio
– YVA-asiat, pilaantuneiden maiden käsittely sekä ilmansuojeluun liittyvät asiat koko yhteistoiminta-alueella
– kallion louhinnan ja murskauksen meluilmoitukset ja ympäristöluvat koko yhteistoiminta-alueella