Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin
toiminta-alueet. Toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolakiin (2001/119).

Vesihuollon toiminta-alueen hyväksyy kunta. Vesihuoltolaitos on velvollinen huolehtimaan
toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti (vesihuoltolaki 9 §).

Nousiaisten valtuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet kokouksessaan 22.6.2015 § 56. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sekä karttaliitteet ovat liitteenä oikealla sivupalkissa.

 

Vesihuoltolaitoksen talousveden riskiarviointi 

Liitteenä oikealla sivupalkissa