Avustukset

Avustukset vuokra-asukkaiden talousneuvontaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julistaa haettavaksi avustuksen vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (ASTA) -kokeiluhankkeeseen (Valtion talousarvioesityksen 2019, mom. 30.20.30). Avustus on suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Syksyn 2019 avustushaku on auki 1.8.2019-30.9.2019. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt, säätiöt ja järjestöt.

Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:
http://www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/ASTA__vuokraasukkaiden_talousongelmien_ehkaiseminen/ASTAavustus

Hakemukset tulee toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara@ara.fi<mailto:kirjaamo.ara@ara.fi> tai postitse osoitteeseen Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti.

 

Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemukset

vuoden 2019 osalta on jätettävä 31.3.2020, kello 15.00 mennessä

Nousiaisten kunnan tekniselle osastolle.

Hakemuskaavakkeita saatavana:

Kunnan viraston neuvonnasta, Moisiontie 19, 21270  Nousiainen

tekniseltä osastolta, Nummentie 5, 21270  Nousiainen

ja netistä.

Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida

Ympäristölautakunta