Nuohous

Piirinuohousjärjestelmä

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella on osittain käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pelastuslaki on muuttunut nuohousta koskevin osin siten, että koko Suomessa piirinuohousjärjestelmä lakkaa olemasta 30.6.2019. Maakunta on jaettu nuohouspiireihin ja niissä piireissä, joissa ei ole piirinuohousjärjestelmää, voi kiinteistönomistaja itse valita ammattitaitoisen nuohoojan.

Nuohoustoiminta on muuttumassa. Varsinais-Suomessa osa nuohouspiireistä on niin sanotun vapaan nuohouskilpailun alaisia 1.1.2019 alkaen.