Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, jolloin kaavan nimi on osayleiskaava. Yleiskaavat hyväksyy valtuusto.

Kunnan alueella on seuraavat yleiskaavatasoiset kaavat:

Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat

  • Nummen läntisen alueen osayleiskaava, hyväksytty 25.9.2006
  • Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava, hyväksytty 8.6.2015 (saanut lainvoiman 29.12.2016 – KHO:n hylättyä osaan aluetta kohdistuneen valituksen), punaisella ruksilla merkityn alueen (Alituvan sikala ja sen ympäristö) osalta osayleiskaava ei ole toistaiseksi voimassa valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta

Kunnanvaltuuston hyväksymä muu osayleiskaava (ei oikeusvaikutteinen):

  • Valpperin osayleiskaava, hyväksytty 20.9.1993