Asemakaavat

Asemakaavoitus (ent. rakennuskaavoitus) on yksityiskohtaisin suunnittelun taso. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavat hyväksyy valtuusto. Nousiaisiin on laadittu asemakaavoja vaiheittain usean vuosikymmenen aikana. Asemakaava-alueista suurin osa sijaitsee Nummen ja sen lähiympäristössä. Lisäksi asemakaavoitettuja alueita sijaitsee Kirkonkylällä ( kirkolta noin kilometri Vahdon suuntaan) ja Kaitaraisten yritysalueella.

Voimassa olevat asemakaavat on koottu numeeriseksi asemakaavayhdistelmäksi.