Rakenneyleiskaava

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2011 / 76 § kunnan rakenneyleiskaavan, joka luo pohjaa varsinaisten juridisten kaavojen (osayleiskaavat, asemakaavat) laadinnalle. Tavoitteena on ollut riittäviin perusselvityksiin pohjautuen löytää uusia alueita asumiseen, yritystoimintaan ja julkisille palveluille. Lisäksi on tutkittu aiemmin kaavoitettujen alueiden vapaata kapasiteettia ja niiden tiivistämismahdollisuuksia.
Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja.