Rästäsmäentien urakan aloittaminen siirtyy kahdella viikolla, työt alkavat heinäkuussa viikolla 28

Nousiaisten kunnassa alun perin viikolla 26 käynnistyvä Rästäsmäentien saneeraus välillä Kaitaraistentie – Hirvitie siirtyy kahdella viikolla, uusi ajankohta urakan käynnistymiselle on viikko 28 (maanantai 11.7). Urakka-alueena on Rästäsmäentien alkupää Kaitaraistentien liittymästä Hirvitien risteykseen asti. Urakka pitää sisällään kadun, kevyenliikenteen väylän,…

Varsinaissuomalaisten toiveita ja ajatuksia paikallisjunaliikenteestä kerätään kyselyllä

Millaisen paikallisjuna-aseman sinä tarvitset? Mitä ominaisuuksia kaipaat paikallisjunalta? Varsinais-Suomen liitto ja Valonia selvittävät asukkaiden ja muiden Varsinais-Suomessa liikkuvien toiveita paikallisjunaliikenteen palvelutasosta. Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua ja tehdään tarvittavaa selvitystyötä laajassa yhteistyössä. Varsinais-Suomen liitto edistää osaltaan paikallisjunaliikenteen…

Nousiaisten kunta työllistää 24 ahkeraa nuorta kesällä 2022

Tänä kesänä Nousiaisten kunta työllistää yhteensä 24 nuorta eri toimialoille eri pituisiksi työjaksoiksi. Kunnan tekninen osasto työllistää kesä- ja heinäkuun aikana kuukauden mittaisiin työsuhteisiin yhteensä kahdeksan nuorta. Teknisellä osastolla nuorten työtehtävät sisältävät ensisijaisesti viheralueiden hoitotöitä. Puhdistuspalvelut työllistävät kesällä kaksi nuorta…

Talousveden väliaikainen klooraus

Päivitys 8.6.2022 – Talousveden väliaikainen klooraus Kunnossapitotyöt Humikkalan vesilaitoksella on tällä erää saatu valmiiksi ja lähtevän veden klooridesinfiointi on lopetettu 7.6.2022. Klooridesinfioinnin aikana vedessä mahdollisesti esiintynyt haju/maku vähenevät ja poistuvat lähiviikkojen aikana, kun vesi vaihtuu verkostossa. — Alkuperäisestä ilmoituksesta poiketen…

Haetaan rakennustarkastajaa toistaiseksi täytettävään virkasuhteeseen

Vahva, vireä ja vehreä NOUSIAISTEN KUNTA hakee RAKENNUSTARKASTAJAA toistaiseksi täytettävään virkasuhteeseen. Rakennustarkastaja vastaa kunnassa rakentamisen neuvonnasta, valvonnasta, ohjauksesta ja viranomaistehtävistä. Rakennustarkastaja toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä, teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä sekä kunnan teknisen johtajan sijaisena. Kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n…

Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa

Nousiaisten kirjasto on suljettu tiistaina 7.6. kirjastojärjestelmäpäivityksen takia ja torstaina 16.6. henkilökunnan koulutuksen takia. Kirjasto on suljettu kesäkeskiviikkoisin koulujen kesälomien ajan 8.6.-3.8. Lisätiedot: kirjasto@nousiainen.fi tai 044 435 5355.

Tiedote Nousiaisten kunnassa käynnistyvistä kunnallistekniikkatöistä (Lähteenmäen alueen ja Rästäsmäentien alkupää)

Nousiaisten kunnassa käynnistyy viikolla 22 Lähteenmäen alueen kunnallistekniikkatyöt. Urakka pitää sisällään asemakaava-alueen (Lähteenmäentie, Hakapellontie, Eiminpolku ja Marianpolku) katujen, vesihuoltolinjojen ja katuvalaistuksen rakentamisen. Urakoitsijana toimii LM-Suomiset Oy ja urakan on tarkoitus valmistua elokuun 2022 loppuun mennessä. Alueen läheisyydessä asuville kotitalouksille on…

Poissaoloseurannan kautta tuetaan oppilaiden kouluarkeen kiinnittymistä

Naantalin, Kaarinan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Paimion alueella vakiinnutetaan alueellista poissaolojen seurannan ja koululäsnäolon vahvistamisen mallia. Toimintamallin vakiinnuttamiseen pyritään kuudessa kunnassa tiiviillä yhteistyöllä, näkökulmamuutoksella sekä kehittämällä tekniikkaa opettajien ja huoltajien yhteisen työn tueksi. Toiminta on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa…

Nouste Areenan vihkiäisiä juhlittiin maanantaina 2.5.2022

Nousiaisten kunta juhlisti Nouste Areenan vihkiäisiä maanantaina 2.5.2022 kutsuvierastilaisuutena. Kutsuttuina olivat mm. kunnan henkilöstö, valtuutetut, lautakuntien varsinaiset jäsenet, paikallisia ja seudullisia yhteistyökumppaneita, seurojen ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä lehdistön edustajia. Nouste Areena valmistui tammikuussa 2021. Hallin alkuvaiheessa käyttö painottui koululaisliikunnan ohella…