Osallistuvan budjetoinnin käyttökohteiksi ulkoroskisten ja levähdyspenkkien hankkiminen kuntaan


Nousiaisten kunnanhallitus päätti 22.4.2024 kokouksessaan, että Nousiaisten kunnan vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahalla hankitaan ulkoroskiksia kävelyteiden varteen ja levähdyspenkkejä keskustan ja asuinalueiden kevyenliikenteen laitaan. Käyttökohteet ohjataan tekniselle osastolle valmisteltavaksi ja toteutetaan talousarviovuoden 2024 aikana.

18.3.-7.4.2024 toteutetussa äänestysvaiheessa kuntalaisilta saatiin yhteensä 147 vastausta. Yksittäisessä vastauksessa oli mahdollista äänestää maksimissaan kolmea käyttökohdetta ja vähintään yhtä käyttökohdetta. Äänestyksen käyttökohteet saivat ääniä seuraavasti:

  • ulkoroskiksia kävelyteiden varteen (ääniä 80)
  • leikkipuistojen kehittäminen esim. keinujen avulla (ääniä 73)
  • levähdyspenkkejä keskustan ja asuinalueiden kevyenliikenteen laitaan (ääniä 66)
  • ikäihmisten kuntopolku (ääniä 42)
  • opastus- ja kertomuskyltit Nousiaisten nähtävyyksien luo (ääniä 42)
  • kunnalle #Commu”, https://commuapp.fi/commu-kunnille/(ääniä 23)

 

Osallistuva budjetointi toteutettiin vuonna 2024 toista kertaa ja Nousiaisten kunta kiittää kaikkia osallistuvaan budjetointiin osallistuneita. Tulevien vuosien osalta Nousiaisten kunta päättää vuosittain osana talousarviokäsittelyä osallistuvan budjetoinnin määrärahoista ja tiedottaa asiasta erikseen.

Nousiaisissa 26.4.2024