Leaderin pienhankkeiden haku on nyt auennut!


Tarvittaisiinko porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Kaipaavatko harrastustilat tai luontoreitit ja niiden rakenteet kunnostusta? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea paikallisista Leader-ryhmistä Pienhankkeiden haku on auennut – Leader Varsin Hyva

  • Tukea voivat saada yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt
  • Tukea voi käyttää pieniin hankintoihin kuten yhteiskäyttöön tulevien välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun tai av-laitteiden hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai hankkia huonekaluja. Tuki soveltuu myös kesätapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen. Pienhankkeella tukea voidaan myöntää korkeintaan 8000 euron kustannuksiin https://maaseutu.fi/maaseudun-asukkaalle/pienhankkeet/
  • Hakemukset täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa https://varsinhyva.fi/yhdistykselle/rahoituksen-hakeminen

Yhteyshenkilö: Eeva Mettala-Willberg, Hankeasiantuntija, 040 580 8868, Leader Varsin Hyvä, www.varsinhyva.fi

Eevaan kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja ennen hakemuksen tekoa!