Tutustu kuntalaiskyselyn 2024 tuloksiin


Kuntalaiskyselyn 2024 tulokset julkaistiin 11.6.2024 avoimessa kuntalaistilaisuudessa Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa. Tilaisuuden jälkeen yhteenveto kuntalaiskyselyn tuloksista on julkaistu kunnan verkkosivuilla, voit tutustua yhteenvetoon seuraavasta linkistä.

Voit myös tutustua kuntalaiskyselyn tulosten laajempaan raporttiin, joka sisältää yhteenvedon avoimista kysymyksistä, tästä linkistä.

Nousiaisten kunta kiittää kuntalaiskyselyyn vastanneita ja saadut kehittämisehdotukset huomioidaan toiminnan kehittämisessä.

Nousiaisissa 17.6.2024


Nousiaisten kuntalaiskyselyyn saatiin runsaasti vastauksia – tervetuloa avoimeen tulosten julkaisutilaisuuteen 11.6.2024


Nousiaisten kunta toteutti kuntalaiskyselyn 11.2.-30.4.2024 välisellä ajalla, jolla kartoitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja selvitettiin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilaa. Kysely oli suunnattu Nousiaisissa asuville. Kyselyn vastaamisen alaikäraja oli 15 vuotta ja vastaukset kerättiin nimettöminä. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin viisi (5) kappaletta elokuvalippuja, voittajiin on oltu kunnasta erikseen yhteydessä. Mikäli vastaaja halusi osallistua arvontaan, niin kyselyn lopussa tuli täyttää erillinen lomake. Arvontalomakkeen tietoja ei yhdistetä kuntalaiskyselyn vastauksiin.

Kuntalaiskyselyyn saatiin yhteensä 335 vastausta, jota voidaan pitää korkeana lukuna edellisvuosien vastausmääriin verrattuna. Vastauksia saatiin monipuolisesti eri ikäryhmistä, elämäntilanteista ja asuinalueilta. Ikäryhmistä eniten vastauksia saatiin 40-49 -vuotiaista ja vähiten 19-29 -vuotiaista. Elämäntilanteen osalta eniten vastauksia saatiin palkkatyössä olevilta ja vähiten työttömiltä. Asuinalueiden osalta eniten vastauksia saatiin ”muu alueelta” ja vähiten Paijulasta.

Suurin osa vastaajista (yli 70 %) suosittelee Nousiaisten kuntaa asuinkuntana erittäin tai melko todennäköisesti tuttaville/ystäville. Yli puolet vastaajista (53 %) koki voivansa nauttia luonnosta asuinseudulla erittäin paljon. Eniten tyytyväisyyttä koettiin lukiokoulutuksesta, kirjasto- ja kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista ja varhaiskasvatuspalveluista. Vastausten perusteella eniten kehitettävää on kiinteistönhoidossa, ruokahuollon palveluissa ja ympäristötoimen palveluissa. Kunnan vahvistamista arvoista asukaslähtöisyys koettiin tärkeimmäksi.

Yhteenveto kuntalaiskyselyn tuloksista julkaistaan avoimessa kuntalaistilaisuudessa Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa tiistaina 11.6.2024 klo 18.30. Tilaisuudessa hyvinvointikoordinaattori ja kunnanjohtaja esittelevät kuntalaiskyselyn tuloksia. Tilaisuuden jälkeen yhteenveto kuntalaiskyselyn tuloksista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ei ilmoittautumista. Tervetuloa paikalle!

Nousiaisissa 29.5.2024