Kunnan vuoden 2023 ostolaskudata on julkaistu


Nousiaisten kunnan ostolaskudata vuodelta 2023 on julkaistu. Kunnan ostolaskudata vuosilta 2021-2023 löytyy täältä.

Ostolaskujen avaaminen lisää Nousiaisten kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa siten luottamusta asukkaisiin, yrittäjiin ja yhteistyökumppaneihin. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa Nousiaisten kunnan sisäistä valvontaa ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta ja suositusta. Poiminnassa on aineistosta suodatettu pois henkilötunnukselliset (yksityishenkilöt) toimittajat. Tiedot on poimittu kunnan tietovarastosta (ostoreskonta).

Ostolaskudata julkaistaan vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kunnan internetsivuilla.

Lisätiedot ja kyselyt pyydämme laittamaan Nousiaisten kunnan kirjaamoon: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi