Ajankohtaista tietoa yrityksille ja yhdistyksille


Toukokuun uutiskirje yrittäjille
(julkaistu 29052023)

Uutiskirje yrittäjille 29052023

___________________________________________________________________________________

 

MAASEUDUN YRITYSTUET 2023–2027: ALUEELLISET LEADER-RYHMÄT JA ELY-KESKUS YHTEISTYÖSSÄ (julkaistu 27.3.2023)

Lähde: Ely-keskuksen ppt-esitys 14.3.2023

 

Taustaa

Esitys perustuu lakiin 1325 / 2022 maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027. Kyseessä on vahvistamaton valtioneuvoston asetus, joten muutokset ovat vielä mahdollisia.

Maaseudun yritystukien tavoitteena on tukea parempaa toimeentuloa ja hyvinvointia, saada lisää kestävästi kannattavia ja kasvavia mikro- ja PK-yrityksiä sekä mahdollistaa kestävästi kannattavaa yritystoimintaa maatalouden ohelle. Huom. Yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla on oma järjestelmänsä ja maatalouden rakenteen- ja toiminnan kehittämiseen on eri tukijärjestelmänsä.

 

Pisteytysperusteet tuen saannille

 1. Merkittävä lisäarvo taloudelliselle toiminnalle
 2. Työllisyysvaikutukset
 3. Toimenpiteen kokonaiskestävyys
 4. Soveltuvuus (alueelliset ja strategiset tavoitteet)
 5. Toteutuskelpoisuus
 • Tuotosperusteinen kertakorvausmalli tai kustannuksiin perustuva tuki (% kustannuksista)
 • Kustannusten hintatason kohtuullisuus

 

Pois sulkevia ehtoja

 • voivat olla mm. alueeseen, yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, toimialaan, kilpailutilanteeseen tai yrityskokoon liittyvät tekijät.

 

Investoinneissa huomioitavia seikkoja

 • Alkavalle yritykselle on suunnattu käynnistystuet ja investointituet ja kasvavalle yritykselle kehittämistuet ja investointituet.
 • Investoinneissa yritystoimintaan huomioidaan, ettei se saa vääristää kilpailua. Muita huomioitavia tekijöitä ovat:
  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, operatiiviset suunnitelmat, hintatason selvitys, budjetti, lainvoimaiset luvat
  • Huomioidaan muu julkinen tuki
  • Tukitaso Varsinais-Suomessa alueesta, yrityskoosta ja valtiontukisäädöksistä riippuen 20–30 %. Ilman tieyhteyttä olevilla alueilla maks. 40 % (ks. lisää: ArcGIS – Taajama-alueet ja kaupunki-maaseutuluokitus: https://bit.ly/3zatgeA )

Kohteet

 • Yritystoiminnan aineelliset investoinnit: rakentaminen, laitteet, laajentaminen, korjaaminen (taseeseen kirjattavat) (rajoitteita: korvausinvestoinnit, eläimet, alkutuotanto, liikenne, vuokraustoiminta ym. )
 • Rakennuksen ja kiinteistön hankinta (rajoittein)
 • Yritystoiminnan aineettomat investoinnit, kuten ohjelmistot, ratkaisut ja patentit
 • Investoinnin toteutettavuustutkimus 50% (ei edellytä investoinnin toteutumista)

 Investointitukia Elystä ja Leaderista: kustannusmääristä

 • Ely: Investoinnin hyväksyttävät kustannukset 10000–1 500 000 €
 • Leader: Yrityskoko max 5 htv. Hyväksyttävät kustannukset 5 000–100 000 €
 • Samat tukitasot; asiakas valitsee 10000–100 000 € investoinneissa, hakeeko tukea Leaderin vai ELY:n kautta

 

Investoinnit koskien maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämistä harjoittavia yrityksiä

 • Yritys ostaa ns. annex I-listalla lueteltuja maataloustuotteita
 • Yritys myy, tai valmistaa ja myy ns. annex I-listalla olevia tuotteita
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella maaseudulla
 • Tuen saajana voi olla myös keskisuuri yritys –
 • Kustannukset maks. 2 000 000 €

 

Tuet uusiutuvan energian investointeihin

Elystä haettavat:

 • Uusiutuvaa energiaa ja/tai biopolttoaineita tuottavat ja myyvät yritykset
 • Uudet max 2 MW laitokset
 • Toimivien laitosten laajennukset
 • Tukitasot 20 – 30 %, uusi biokaasulaitos 50%

Leader-ryhmästä haettavat:

 • Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla
 • Investoinnit mikroyrityksen energiamuodon vaihtamiseksi uusiutuvaan energiamuotoon

Lisätietoja maaseudun yritystuista

antavat Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa seuraavat henkilöt (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):

 • Yksikön päällikkö Antti Jaatinen
 • Yritysasiantuntijat Hilkka Halla, Sirkka Rantala ja Mia Vienne
 • Rakentamisen asiantuntijat Janne Gröndahl ja Elmer Bäckström