Hulevesiverkosto siirtyi Nousiaisten kunnan omistukseen 1.12.2023 alkaen – yhteydenotot hulevesiasioissa jatkossa tekniselle osastolle


Nousiaisten Vesi Oy ja Nousiaisten kunta ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jonka myötä Nousiaisten Vesi Oy on luovuttanut Nousiaisten kuntaan sijoittuvan hulevesiverkoston Nousiaisten kunnalle. Kauppakirja on perustunut kunnanhallituksen (9.10.2023 § 174), valtuuston (23.10.2023 § 53) sekä Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen (9.11.2023 § 49) päätöksiin. Kauppahinta on perustunut Sweco Oy:n laatimaan arvioon.

Kaikki hulevesiverkostoon liittyvät sopimukset siirtyvät luovutushetkellä ostajalle eli Nousiaisten kunnalle. Hulevesiverkoston liittymismaksu on perustunut aiemmin Nousiaisten Vesi Oy:n hyväksymään taksaan, mutta omistusmuutoksen myötä jatkossa uudet liittymismaksut suoritetaan kunnalle. Hulevesiverkoston liittymismaksu on parhaillaan valmistelussa kunnassa ja asiasta tiedotetaan erikseen päätösten myötä. Kunnan osoittama liittymismaksu kohdistuu uusille 1.12.2023 alkaen hulevesiverkostoon liittyville.

Hulevesiasioissa voit asioida suoraan tekniselle osastolle. Laskutuksesta vastaa toimistosihteeri Anne Koski (044 435 5402, anne.koski​@nousiainen.fi) ja hulevesiverkoston ylläpidosta vastaa tekninen johtaja Vesa Skog (044 435 5400, vesa.skog​@nousiainen.fi)

Nousiaisissa 5.12.2023