Karhunperkon rakentamistapaohjeisiin tulossa kevennyksiä


Nousiaisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.3.2023 § 69 muuttaa vuonna 2012 vahvistettuja Karhunperkon rakentamistapaohjeita. Hyväksytyt muutokset rakentamistapaohjeeseen koskevat mm. kattomuotoa, kattokaltevuutta ja katemateriaalia. Muutokset ovat luonteeltaan keventäviä ja tarjoajat rakentajille enemmän valinnanvaraa. Muutokset astuvat voimaan kunnanhallituksen päätöksen saatua lainvoiman.

Pyydämme Karhunperkon asemakaava-alueelle rakentavia tutustumaan rakentamistapaohjeiden muutoksiin. Tiedonkulun varmistamiseksi tuomme muutokset esille myös rakennusluvan haun yhteydessä. Karhunperkon rakentamistapaohjeet koskevat vuonna 2012 vahvistetun asemakaavan mukaista 58 rakennuspaikkaa, jotka sijaitsevat Karhunperkon II- ja III-alueilla.

Linkki alkuperäisiin Karhunperkon rakentamistapaohjeisiin
Linkki kunnanhallituksen päätökseen 27.3.2023 § 69
Linkki kunnanhallituksen hyväksymiin muutoksiin

Lisätietoja kunnanhallituksen päätöksestä antaa kunnanjohtaja Teemu Heinonen, p. 044 4355 555, teemu.heinonen@nousiainen.fi
Lisätietoja rakentamistapaohjeista antaa rakennustarkastaja Erkki Hurmerinta, p. 044 435 5403, erkki.hurmerinta@nousiainen.fi

Nousiaisissa 5.4.2023