Kirkonpiirin koulun saattoliikennekenttä valmistunut – ohjeistus tutustuttavaksi


Nousiaisten kunta osti alkuvuodesta 2022 noin 0,28 ha -suuruisen kiinteistön Kirkonpiirin koulun ja Vahdontien välittömästä läheisyydestä. Kaupanteon jälkeen kunta on siistinyt kiinteistöltä vanhat perustukset, romujäännökset sekä karsinut puustoa. Kiinteistön uudelle liittymälle on haettu liittymälupa ja viimeisimpänä vaiheena on saatu päätökseen pysäköintialueen sekä saattoliikennekentän rakentaminen. Töiden valmistumisen myötä uusi saattoliikennekenttä on otettu käyttöön ja saattoliikenteen ohjaamista varten on laadittu ohjeistus, joka on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Nousiaisten kunta pyytää Kirkonpiirin koululle saapuvia noudattamaan laadittua ohjeistusta. Katuvalaistuksen rakentaminen saattoliikennekentälle on tilattu ja käynnissä. Lisäksi liikennemerkkien sijaintiin saattaa tulla vielä muutoksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nousiaisissa 26.1.2023