Nousiaisten kunta käynnistää henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut


Nousiaisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.3.2024 § 50 käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset, koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita.

Yhteistoimintaneuvottelun perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvotteluissa tarkastellaan erityisesti taloudellisista tai tuotannollista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle on rajattu seuraavat henkilöstöryhmät;
– kunnanhallituksen nimeämät työnantajan edustajat yhteistoimintaneuvotteluissa
– perhepäivähoitajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät
– tietohallinnon työntekijät

Laista tuleva vähimmäisneuvotteluaika on 14 kalenteripäivää. Alustavan aikataulun mukaan neuvottelutulos on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen vahvistettavaksi huhtikuun 2024 aikana. Neuvottelumenettelystä työnantajan edustajana vastaavat kunnanjohtaja ja hallinnon erityisasiantuntija. Yhteistoimintaneuvottelujen tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja.

Nousiaisissa 12.3.2024