Nousiaisten väestömäärä kasvoi vuonna 2023 yli 50 kuntalaisella


Tilastokeskus julkaisi torstaina 25.1.2024 väestön ennakkotilaston joulukuulta 2023. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Nousiaisten kunnan väkiluku oli joulukuun lopussa 4696, joista miehiä 2411 ja naisia 2285. Vastaavasti vuoden 2022 joulukuun lopussa väkiluku oli 4644, joten väestömäärä kasvoi 52 henkilöllä vuoden 2023 aikana. Prosentuaalisesti tarkasteltuna väkiluvun muutos edellisestä vuodesta oli +1,1 %.

Kun vuoden 2023 väestökehitystä verrataan menneeseen kehitykseen, niin edellisen kerran kunnan väkiluku kasvoi vuonna 2015, jolloin väkiluku kasvoi 15 henkilöllä (+0,3 %). Prosentuaalisesti tarkasteltuna kunnan väkiluvun muutos edellisestä vuodesta on ollut +1,0 % tai enemmän viimeksi vuonna 2008. Näin ollen voidaan sanoa, että kunnan väestömäärän kehitys vuonna 2023 poikkeaa myönteisesti viime vuosien kehityksestä ja oli vahva tilastohistoriaankin peilaten.

Nousiaisissa syntyi vuonna 2023 yhteensä 29 lasta ja kuoli 48 henkilöä, jonka myötä luonnollinen väestönlisäys oli -19. Kuntien välistä myönteistä nettomuuttoa oli yhteensä 16 ja nettomaahanmuuttoa oli yhteensä 55. Näin ollen voidaan sanoa, että suurin osa väestömäärän kasvusta tuli vuonna 2023 maahanmuutosta. Samanaikaisesti tulomuutto kuntaan oli lähtömuuttoa vahvempaa vuonna 2023. Väestömäärän kasvua heikensi elävänä syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus eli ns. luonnollinen väestönlisäys.

Ikäluokittain tarkasteltuna 0-14 -vuotiaiden määrä väheni 9 henkilöllä, 15-64 -vuotiaiden määrä kasvoi 46 henkilöllä ja 65-vuotiaiden tai siitä vanhempien määrä kasvoi 15 henkilöllä. Näin ollen voidaan sanoa, että väestömäärä kasvoi eniten 15-64 -vuotiaiden osalta ja väheni eniten 0-14-vuotiaiden osalta. Väestönlisäystä ilmeni vuoden jokaisena kvartaalina ollen vahvinta toisena kvartaalina (+35).

Linkki Tilastokeskuksen julkaisuun (Väestön ennakkotilasto 2023, joulukuu)

Elinvoimapäällikkö Leena Lemola ja kunnanjohtaja Teemu Heinonen

Nousiaisissa 25.1.2024