Omakotitonttien myynti- ja luovutusehdot muuttuvat; muutoksia vuokratontin lunastajalle vuosivuokrien hyvitykseen


Nousiaisten kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.5.2023 hyväksyä uudet omakotitonttien myynti- ja luovutusehdot. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.6.2023 alkaen.

Uudet ehdot alentavat vuokralaisen lunastuksen yhteydessä kunnalle maksamaa lunastushintaa. Ehtojen mukaan lunastushintana käytetään alkuperäistä kauppahintaa, jota ei enää sidota elinkustannusindeksiin. Lisäksi kauppahinnasta vähennetään hyvityksenä aikaisempaa pidemmältä ajalta vuokralaisen maksamat vuokrat siten, että hyvitettävä määrä pienenee asteittain kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen.

Uusittu ehto 8:

”Vuokraajalla on oikeus lunastaa tontti omakseen. Mikäli lunastus tapahtuu kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta, käytetään lunastushintana tontin alkuperäistä kauppahintaa ja maksetut vuosivuokrat hyvitetään osana kauppahintaa. Mikäli lunastus tapahtuu myöhemmin, käytetään lunastushintana tontin alkuperäistä kauppahintaa ja maksetuista vuosivuokrista hyvitetään neljän (4) vuoden jälkeen 50 %, viiden (5) vuoden jälkeen 40 % ja kuuden (6) vuoden jälkeen 20 % ja kymmenen (10) vuoden jälkeen ei hyvitystä.”

Samassa yhteydessä kunnanvaltuusto päätti kohtuullistaa vanhojen ennen 1.6.2023 allekirjoitettujen maanvuokrasopimusten ehtoja vastaamaan uutta ehtoa. Kohtuullistamisen tarkoituksena on saattaa sopimusosapuolet keskenään yhdenvertaiseen asemaan. Kenenkään sopimusehtoja ei muutoksella heikennetä.

Koko kunnanvaltuuston päätöksen pääset lukemaan täältä. Olethan rohkeasti yhteydessä kuntaan, jos suunnittelet vuokratonttisi lunastamista tai kaipaat lisätietoja tontin lunastusehdoista.

Lisätietoja: hallintojohtaja Petra Einiö p. 044 4355 500 tai kunnanjohtaja Teemu Heinonen p. 044 4355 555