Osallistuva budjetointi – äänestä 19.4. mennessä mieluisinta käyttökohdetta vuodelle 2023!


Nousiaisten kunnan vuoden 2023 talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuvassa budjetoinnissa nousiaislaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia hankintoja, kertaluonteisia projekteja tai yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheen aikana saatiin yhteensä 20 ehdotusta. Kunnanhallitus päätti 27.3.2023 kokouksessaan valita seuraavat käyttökohteet kuntalaisten äänestettäväksi:
– leikkipuistojen kehittäminen
– roskakorien ja levähdyspaikkojen lisääminen eri puolille kuntaa
– kesäisen iltatori-tapahtuman järjestäminen
– auringonkukkapellon perustaminen
– laavun rakentaminen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta
– mankelien hankinta matonpesupaikoille

Äänestys tapahtuu tähän kyselyyn vastaten sähköisesti tai jättämällä paperinen äänestyslipuke kirjastoon 31.3.-19.4 välisenä aikana. Pyydämme huomioimaan, että voit äänestää maksimissaan kolmea (3) käyttökohdetta.

Äänestysaikana eniten ääniä saaneet käyttökohteet tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja kunnanhallitus valitsee määrärahojen puitteissa toteutettavat käyttökohteet eniten ääniä saaneista. Valitut käyttökohteet julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toteutetaan talousarviovuoden aikana.