Osallistuva budjetointi – äänestä 25.2. mennessä mieluisinta käyttökohdetta vuodelle 2024!


Nousiaisten kunnan vuoden 2024 talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuvassa budjetoinnissa nousiaislaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 10 000 euroa käytetään. Määrärahalla voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia hankintoja, kertaluonteisia projekteja tai yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä.

Osallistuva budjetti toteutettiin ensimmäisen kerran Nousiaisissa vuonna 2023. Tuolloin eniten kannatusta saaneet ehdotukset olivat lasten leikkipaikkojen kehittäminen sekä laavun rakentaminen. Määrärahalla toteutettiin vaijeriliuku Nouste Areenan vierelle ja sekä laavu tulipaikkoineen Topoisiin.

Ehdotuslomakkeen sekä ohjeet ehdotuksen reunaehdoista löydät linkistä: Osallistuva budjetointi – ehdota käyttökohdetta vuodelle 2024!: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com). Voit antaa ehdotuksesi myös paperilomakkeella Nousiaisten kirjastossa kirjaston aukioloaikoina (ks. Kirjasto | Nousiainen).

Osallistuvan budjetoinnin prosessi ja aikataulu

1. Ehdotusvaihe toteutettaville kohteille. Vastausaika on 25.2.2024 asti.

2. Käsittelyvaihe. Kunnanhallitus valitsee saapuneista ehdotuksista noin 5-10 käyttökohdetta kuntalaisten äänestettäväksi.

3. Äänestysvaihe: Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen kuntalaiset voivat äänestää jatkoon valittuja käyttökohteita. Äänestykseen varataan aikaa 3 viikkoa. Ajankohdasta ja äänestyslinkistä ilmoitetaan erikseen.

4. Päätösvaihe: Kunnanhallitus valitsee määrärahojen puitteissa toteuttavat käyttökohteet eniten ääniä saaneista. Valitut käyttökohteet julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Kuvissa vuonna 2023 osallistuvalla budjetilla toteutetut kohteet