Osallistuvan budjetoinnin käyttökohteiksi leikkipuistojen kehittäminen ja laavun rakentaminen


Nousiaisten kunnanhallitus päätti 24.4.2023 kokouksessaan, että Nousiaisten kunnan vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron määrärahasta 6000 euroa käytetään leikkipuistojen kehittämiseen ja 4 000 euroa laavun rakentamiseen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta. Käyttökohteet ohjataan tekniselle osastolle valmisteltavaksi ja toteutetaan talousarviovuoden 2023 aikana.

Toteutetun äänestysvaiheen (31.3-19.4) saatiin yhteensä 214 vastausta. Yksittäisessä vastauksessa oli mahdollista äänestää maksimissaan kolmea käyttökohdetta ja vähintään yhtä käyttökohdetta. Äänestyksen käyttökohteet saivat ääniä seuraavasti:
– leikkipuistojen kehittäminen (ääniä 110)
– roskakorien ja levähdyspaikkojen lisääminen eri puolille kuntaa (ääniä 83)
– kesäisen iltatori-tapahtuman järjestäminen (ääniä 86)
– auringonkukkapellon perustaminen (ääniä 41)
– laavun rakentaminen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta (ääniä 96)
– mankelien hankinta matonpesupaikoille (ääniä 59)

Osallistuva budjetointi toteutettiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa ja Nousiaisten kunta kiittää osallistuvan budjetointiin osallistumisesta. Tulevien vuosien osalta Nousiaisten kunta päättää vuosittain osana talousarviokäsittelyä osallistuvan budjetoinnin määrärahoista ja tiedottaa asiasta erikseen.

Nousiaisissa 26.4.2023

———————————–

Osallistuva budjetointi – äänestä 19.4. mennessä mieluisinta käyttökohdetta vuodelle 2023!

Nousiaisten kunnan vuoden 2023 talousarviossa on varattu 10 000 euron määräraha käytettäväksi osallistuvaan budjetointiin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuvassa budjetoinnissa nousiaislaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 10 000 euroa käytetään. Osallistuvalla budjetoinnilla voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia hankintoja, kertaluonteisia projekteja tai yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheen aikana saatiin yhteensä 20 ehdotusta. Kunnanhallitus päätti 27.3.2023 kokouksessaan valita seuraavat käyttökohteet kuntalaisten äänestettäväksi:
– leikkipuistojen kehittäminen
– roskakorien ja levähdyspaikkojen lisääminen eri puolille kuntaa
– kesäisen iltatori-tapahtuman järjestäminen
– auringonkukkapellon perustaminen
– laavun rakentaminen kohtaiselle etäisyydelle keskusta-alueelta
– mankelien hankinta matonpesupaikoille

Äänestys tapahtuu tähän kyselyyn vastaten sähköisesti tai jättämällä paperinen äänestyslipuke kirjastoon 31.3.-19.4 välisenä aikana. Pyydämme huomioimaan, että voit äänestää maksimissaan kolmea (3) käyttökohdetta.

Äänestysaikana eniten ääniä saaneet käyttökohteet tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja kunnanhallitus valitsee määrärahojen puitteissa toteutettavat käyttökohteet eniten ääniä saaneista. Valitut käyttökohteet julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toteutetaan talousarviovuoden aikana.

Nousiaisissa 31.3.2023