Asemakaava-alueiden metsistä ja VL-virkistysalueilta saa kerätä puita ja risuja


Asemakaava-alueiden metsistä ja VL-virkistysalueilta saavat kuntalaiset kerätä maahan jääneitä kaadettuja puita ja risuja itselleen polttopuiksi.

Kenenkään tontille ei saa mennä.

 

Ilmoitukset kerääjistä ja muut yhteydenotot:

Tekninen johtaja Jarmo Rauvola p. 044 4355 400 tai työpäällikkö Mika Rekola p. 044 4355 405

27.9.2022