Tiedote kompostoinnista


Kompostointi

Jätelain uudistuksen myöstä biojäte kuuluu 19.7.2024 alkaen erilliskeräyksen piiriin yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tilastollinen taajamamäärittely pohjautuu seurantajärjestelmän (YKR) mukaiseen taajamarajaukseen. Rajaus perustuu 250X250 metrin ruudukkoon ja siinä otetaan huomioon asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. YKR-taajamarajaus ei siis noudata kunta- tai kiinteistörajoja, vaan on laskennallinen alue. Tästä syystä asuinkiinteistö voi kuulua alle 10 000 asukkaan taajamaan kunnassa, jossa ei ole edes 10 000 asukasta. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

 

Kompostin sijoittelu kiinteistöllä

Komposti on sijoitettava niin, ettei se aiheuta haittaa naapureille. Sijoita kompostori riittävän etäälle tuuletusikkunoista ja ilmastointikanavista. Pidä huolta, että kompostorilta on kaivoon tai vesialueeseen riittävästi etäisyyttä. Jos olet sijoittamassa kompostoria lähelle tontin rajaa, keskustele asiasta etukäteen naapurisi kanssa.

 

Kompostin koko ja hyödyt

Kompostin on oltava riittävän kokoinen, jotta myös talviaikana syntyvät biojätteet mahtuvat kompostoriin. Nelihenkisen perheen biojätteiden kompostointiin on hyvä olla tilavuudeltaan vähintään 200 l kompostori ja jos kompostorissa kompostoidaan myös puutarhajätettä, tarvitaan vähintään tuplamäärä tilavuutta. Kompostoreita on eri kokoisia ja – mallisia. Myös pienemmät kotitaloudet löytävät sopivan kompostorin. Vähän suurempaa lämpökompostoria voi ja kannattaa hyödyntää myös puutarhajätteille, jos biojätettä tulee vain vähän.

Vaihtoehtona on myös kimppakompostori naapurin kanssa. Kimppakompostorista on hyvä sopia kirjallisesti pelisäännöistä ja kustannuksien jaosta. Kompostista vastaava tekee kompostointi ilmoituksen ja ilmoittaa myös talouksien tiedot ilmoituksessa.

Laadukas lämpökompostori voi tuntua suurelta hankinnalta, mutta oikein hoidettuna se on pitkäikäinen ratkaisu, josta saa myös kasvualustaa ja ravinteita pihan kasveille. Mitä paremmin hoidettu ja eristetty kompostori on, sitä pidemmälle talveen se toimii ja herää toimimaan aikaisemmin keväällä. Kompostoimalla ja ylipäätään kierrättämällä pystyy huomattavasti vähentämään sekajätteen määrää. Sekajäteastian tyhjennys on kalleinta ja sekajätteen vähentämisellä saa säästettyä jätemaksuissa. Lounais-Suomen jätehuollon alueella sekajätteen tyhjennysvälin voi valita jopa 16 viikkoon kun kompostoi biojätteet.

https://lsjh.fi/tee-kompostointi-ilmoitus/

https://lsjh.fi/mita-haluat-lajitella/kompostointi/

 

Anne Hakala

ympäristösihteeri