Varsinais-Suomen liikenneympäristökyselyn tulokset on julkaistu


Syksyllä 2021 toteutetun kyselyn tuloksista ilmenee, että varsinaissuomalaisten liikkumistottumuksissa on eroja Turun ydinkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä, mutta joukkoliikenteen kehittämiselle on laajasti kysyntää koko Varsinais-Suomessa. Moni maakunnan asukas olisi kiinnostunut käyttämään myös lähijunayhteyksiä.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton marraskuussa 2021 toteuttamalla liikenneympäristökyselyllä selvitettiin yli 15-vuotiaiden varsinaissuomalaisten näkemyksiä liikennejärjestelmätyön tavoitteista ja erilaisista toimenpiteistä, kuten paikallisjunaliikenteen edistämisestä. Kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista maakunnan kunnista, yhteensä yli 3000 kappaletta.

Liikenneympäristökyselyn tulokset ovat luettavissa alla olevasta linkistä:

Varsinais-Suomen liikenneympäristökysely 2021