Vuonna 2024 Nousiaisten lukioon tuli ennätysmäärä hakijoita


Vuoden 2024 yhteishaussa Nousiaisten lukioon tuli ennätysmäärä hakijoita. Hakuajan päättymispäivään mennessä Nousiaisten lukion oli valinnoissaan ensisijaisena hakukohteenaan valinnut 100 hakijaa ja yhtenä mahdollisena vaihtoehtona yhteensä 205 hakijaa. Aiempina vuosina Nousiaisten lukion ensisijaiseksi hakutoiveekseen valinneita hakijoita on ollut vuosittain noin 70.

Nousiaisten lukion rehtori Anett Blom osasikin ennakoida hakuryntäystä tälle vuodelle. STT:n lukiovertailussa Nousiaisten lukio todettiin sekä syksyn että kevään 2023 vertailussa Suomen parhaaksi suureksi lukioksi. Menestyminen valtakunnallisessa lukiovertailussa toi näkyvyyttä myös mediassa ja lisäsi Nousiaisten lukion tunnettuutta Turun seudulla. Lukion esittelytilaisuus vuoden alussa veti Nousiaisten auditorion täyteen kiinnostuneita kuulijoita. Anett Blomista onkin hienoa, että lähikoulut nähdään kiinnostavina ja kilpailukykyisinä vaihtoehtoina suurten kaupunkien lukioille.

Vuonna 1976 perustettua Nousiaisten lukiota käy 210 opiskelijaa. Lukio on tunnettu yhteisöllisyydestään, kattavasta aine- ja kurssivalikoimasta sekä aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnasta.

Kuva: Saara Kallajoki