Akselireitistölle logo – suunnittelukilpailun voitto Vantaalle


Selkeä, näyttävä ja helposti miellettävissä maantieteellisesti. Näin kuvataan Akselikuntien pyörämatkailureitistön uutta logoa, jonka on ideoinut vantaalainen suunnittelija Pekka Vuola. Logoa hallitsee sana Akseli, jonka e-kirjaimen paikalla on pyörän takarengas. Logon alareunassa on tyylitelty pyöränketju. Ohessa voittajalogo./wp-content/uploads/2022/04/akseli_pyorareitti_logo_pekka_vuola.pdf

Ideani syntyi, kun pohdin, mikä yhdistäisi pyöräilyn ja reitistön nimen. Juuri Akseli-nimen esiin tuonti oli logon lähtökohtana. Muissakin suunnittelemissani logoissa on jokin jippo, johon katse kiinnittyy. Tässä se on e-kirjaimen korvaava pyörän takarengas. Lisäksi takarenkaan väritystä voi vaihdella eri käyttötarkoituksiin, Pekka Vuola kertoo.

Akselikuntien pyörämatkailun kehittämishanke etsivät uudelle pyöräilyreitistölle omaa tunnusta eli logoa avoimen suunnittelukilpailun avulla maaliskuussa. Voittajan valitsi työryhmä, johon kuuluivat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien edustajat ja hankkeen asiantuntijat. Logoa on tarkoitus käyttää maastoon tulevien reittiopasteiden lisäksi Akselireitistön tunnetuksi tekemisessä niin kuntien omille asukkaille kuin matkailijoillekin.

Uuden pyörämatkailureitistön pituus on lähes 200 kilometriä. Se jakautuu pää- ja sivureitteihin, jotka on mahdollista pyöräillä myös pienemmissä osuuksissa. Uudelle reitistölle on yhteydet Turusta, Naantalista ja Vehmaalta, kuten myös Kuhankuonon retkeilyreitistöltä ja Kurjenrahkan kansallispuistosta. Lisäksi reitistön kanssa rinnakkain kulkee osan matkaa eurooppalainen EuroVelo 10 -pyörämatkailureitti Askaisten ja Mietoisten kautta Mynämäen kirkolle ja sieltä edelleen Suurta Postitietä Vehmaan suuntaan.

Akselireitistö on laadittu pääosin joko kuntien tai ELY-keskuksen ylläpitämille maanteille, kaduille ja pyöräteille. Mahdollisista yksityistieosuuksista käydään vielä jatkossa tarkemmat keskustelut tiekuntien kanssa ja pyydetään tarvittavat luvat niiden käyttöön osana uutta pyörämatkailureitistöä. Lopullinen reitistö viedään kartalle ensin sähköisessä muodossa, ja lisäksi sen reittiosuuksista laaditaan myös reittiselostukset. Reitistölle on tarkoitus myös suunnitella ja toteuttaa varsinaiset opasteet ja -viitat nykyisen hankkeen jälkeen.

Akselikuntien pyörämatkailun kehittämishankkeen toteuttavat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kunnat, ja se on saanut tukea Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän kautta Euroopan maaseuturahastosta. Hanke kestää elokuun loppuun asti.