Fölin laajenemisen vaikutusselvitys on valmistunut – Föli-alueen laajentuessa, yhteinen liikenne alkaisi Nousiaisissa 1.7.2024


Seudullinen joukkoliikenne on selvittänyt vuoden 2021 aikana ensin itse ja sitten konsulttiyhtiö Rambollin avulla sitä, mitä vaikutuksia mahdollisella Föli-alueen laajenemisella olisi. Taustana selvitykselle on se, että vuosien varrella Föli-alueesta ja sen mahdollisesta laajenemisesta on käyty keskustelua Paimion, Paraisten, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntien kanssa.

Selvitys auttaa kuntia päätöksenteossa

Selvityksen tavoitteena oli arvioida karkealla tasolla liittymisen/laajenemisen vaikutuksia; mm. sen hyötyjä asukkaille, yrityksille ja kunnan vetovoimalle, liikenteen ja sen järjestämisen kustannuksia, vaikutuksia maksu- ja informaatiojärjestelmään, valtion tukien muutosta, ja mahdolliseen liittymiseen ja lautakuntatyöhön liittyviä käytännön kysymyksiä. Nyt valmistunut konsulttityö tuotti aineistoa, jonka pohjalta uusilla kunnilla on mahdollisuus arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen liittymisestä. Samalla tavalla nykyiset Föli-kunnat eli Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko, voivat arvioida, mitä vaikutuksia uusien kuntien liittymisellä Föliin olisi niiden kannalta.

Selvityksen tietoihin perehdytään kaikissa yhdessätoista kunnassa kevään aikana. Aineisto vaatii perehtymistä myös Seudullisessa joukkoliikenteessä, mutta yleisesti voi todeta, että uusien kuntien kannalta kyse olisi sekä asukkaiden paremmasta palvelemisesta, ilmastoasioista että kunnan imagon ja elinkeinoelämän nostamisesta, mutta myös lisäkustannuksista. Kustannukset kasvaisivat eniten Paraisilla.

Päätöksiä tehtäneen tämän vuoden aikana

Päätöksiä Föli-alueen mahdollisesta laajenemisesta tehdään luultavimmin syyskaudella 2022. Jos Föli-alue laajenisi, näkyisi se asiakkaille todennäköisesti kesästä 2024 alkaen yhteisenä liikenteenä ja yhteisinä lippuina.

– On vielä liian aikaista ennakoida, laajeneeko Föli-alue. Jokainen kunta tutustuu rauhassa tuloksiin ja aineistoa käydään läpi myös yhdessä, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Föli-alueella on merkittävä osa eli 47 % mahdollisten uusien kuntien asukkaiden työpaikoista. Asukkaiden palvelutason paraneminen näkyisi esimerkiksi edullisempina ja joustavampina joukkoliikennelippuina, alueen saavutettavuuden paranemisena ja työssäkäynnin helpottumisena. Kattavat ja yhtenäiset joukkoliikennepalvelut koko työssäkäyntialueella helpottaisivat yritysten sijoittumista alueelle. Liittyminen osaksi ydinkaupunkiseutua toisi mukanaan myös matkailua edistäviä vaikutuksia.

Nykyisten Föli-kuntien osalta taas merkitys vaihtelee kunnan sijainnin ja mahdollisten liittyjäkuntien mukaan, mutta laajeneminen voisi tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikennetarjonnan paranemista mutta myös kustannusriskejä.

Fölin laajenemisen vaikutusselvityksen käsittely ja eteneminen Nousiaisten kunnassa

Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhteinen tilaisuus pidettiin Nousiaisissa 23.3.2022, johon kutsuttuina olivat kuntien valtuutetut ja johtoryhmät. Seuraavaksi Nousiaisten kunta arvioi yhdessä muiden mahdollisten liittyjien kanssa kiinnostustaan Föli-alueeseen liittymisestä. Ennen päätöksentekoa tullaan selvittämään naapurikuntien (Masku, Mynämäki) kiinnostusta Föli-alueeseen liittymisestä, sillä esimerkiksi liityjäkuntien määrä vaikuttaa reitteihin ja kustannuksiin. Mikäli Nousiaisten kunta on kiinnostunut liittymään Föliin, se hakee jäsenyyttä. Seudullinen joukkoliikennelautakunta päättää laajenemisesta, mutta päätös perustuu täysin nykyisten Föli-kuntien (Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali, Rusko) lausuntoihin. Vain yksimielinen päätös on mahdollinen.

Päätöksenteko liittymisestä ajoittuu alustavasti syksylle 2022 ja mahdollinen yhteinen liikenne alkaisi uudella Föli-alueella aikaisintaan 1.7.2024 alkaen. Kunta tulee järjestämään erillisen kuntalaistilaisuuden aiheesta touko-elokuun aikana paikallisille asukkaille ja yrittäjille. Jo tässä kohtaa on mahdollista tutustua aiheeseen alla olevista liitemateriaaleista.

Liitteet:
Föli-alueen laajenemisselvitys
Herkkyystarkastelu valtionrahan suhteen

 

Nousiaisissa 31.3.2022

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, p. 044 435 5555, teemu.heinonen@nousiainen.fi

Sirpa Korte, joukkoliikennepalvelujohtaja (Turun kaupunki), p. 044 907 5121, sirpa.korte@turku.fi