Karhunperkko III-alueen tonttihinnat ja päivitetty tonttiesite lisätty kunnan verkkosivuille


Valtuusto on kokouksessaan 31.1.2022 § 5 vahvistanut Karhunperkko III-alueen omakotitonttien (25 kpl) hinnoittelun. Hyväksytty hinnoittelu on lisätty kunnan verkkosivuille. Uuteen hinnoitteluun pohjautuvia tonttivarauksia otetaan vastaan 1.3.2022 klo 9.00 alkaen.  Alueella on parhaillaan käynnissä kunnallistekniikan, katujen ja vesihuollon rakentaminen, urakan on tarkoitus valmistua 15.8.2022 mennessä. Näin ollen tonteilla pääsee rakentamaan elokuussa 2022.

Samassa yhteydessä Kylät & Tontit esite on päivitetty verkkosivuille. Esitteeseen on lisätty mm. Karhunperkko III-alueen tontit, ajantasainen yritystonttitarjonta ja Alhontien rivitalotontti.

 

Nousiaisissa 8.2.2022

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, puh. 044 435 5555

Jukka Siikonen, elinkeinoasiamies, puh. 044 435 5361

Jouni Kangasniemi, vapaa-aikatoimen päällikkö, puh. 044 435 5303