Liukuesteet kirjastosta


Nousiaisten kunta on jakanut keväästä 2019 alkaen nousiaislaisille 65-vuotta täyttäneille kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä. Liukuesteitä on eri kokoisia (34-37, 38-40, 41-43, 44-46, 47+). Liukuesteet ovat haettavissa Nousiaisten kirjastosta (os. Moisiontie 17) kirjaston aukioloaikoina (ma-to klo 12-19, pe klo 9-16) huhtikuun loppuun asti. Henkilö voi itse noutaa liukuesteet henkilötodistusta vastaan tai antaa valtakirjan, jolla toinen henkilö (esimerkiksi omainen) voi noutaa ne hänen puolestaan. Huom! Sama henkilö voi saada liukuesteet vain kerran.

Kenkiin asennettavat liukuesteet vähentävät ikääntyneiden kaatumisriskiä ja tapaturmariskiä liukkailla keleillä. Tätä kautta voimme ennalta ehkäistä kaatumistapaturmia ja lonkkamurtumia sekä pyrkiä vähentämään niistä aiheutuvia kustannuksia. Ehdotus liukuesteiden jakamisesta on lähtöisin Nousiaisten vanhusneuvostolta. Kunnanhallitus päätti liukuesteiden jakamisesta kokouksessaan 11.2.2019 § 30.

Tervetuloa hakemaan omasi!