Nousiaisten kunta osallistumassa Turun työllisyysalueen valmistelutyöhön (TE24)


Lakisääteiset, julkiset työllisyyspalvelut siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025. Nousiaisten kunta on keväästä lähtien osallistunut tiiviisti Varsinais-Suomessa tapahtuvaan kuntien yhteiseen valmistelutyöhön.

Maakuntaan on muodostumassa kaksi työllisyysaluetta, Turun ja Salon työllisyysalueet. Kuntajohtajien ohjausryhmä on 7.6.2023 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt työllisyysalueen valmistelun organisointia ja valmistelun periaatteita koskevan aiesopimuksen.

Turun työllisyysalue  on muodostumassa yhteensä 23 kunnasta, Nousiainen mukaan lukien.  Aiesopimuksen mukaan kunnat lähtevät yhdessä valmistelemaan mm. palvelujen järjestämistä alueella. Aiesopimusta käsitellään seuraavaksi kunnissa. Aiesopimus etenee Nousiaisten kunnanhallituksen päätöksentekoon 19.6.2023.

Niin sanotussa vastuukuntamallissa osa palveluista ja tehtävistä keskitetään vastuukunnalle eli Turun kaupungille. Lähipalveluja tarjotaan kuntien itse tuottamina viranomaistehtävinä ja työllisyysalueen kuntiin jalkautuvana työnä. Palvelujen tuottamisessa ja uudistamisessa hyödynnetään myös työllisyyden kuntakokeilussa saatuja kokemuksia.

Lue lisää: Tiedote työllisyysaluevalmistelu 8.6.2023

 

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Teemu Heinonen, teemu.heinonen@nousiainen.fi, puh. 044 355 555