Osallistuva budjetointi on edennyt käyttökohdesuosikin valintaäänestykseen: äänestysaika on 18.3.-7.4.2024


Nousiaisten kunta on talousarviossaan varannut vuodelle 2024 osallistuvaa budjetointia (OSBU) varten 10 000 euroa. Kuntalaisille avoin ehdotusaika määrärahan käyttökohteiksi oli 30.1.-25.2.2024. Tänä aikana saatiin yhteensä 47 ehdotusta käyttökohteiksi. Lämmin kiitos kaikille ehdotuksensa antaneille!

Ehdotusvaiheen jälkeen kaikki osallistuvan budjetoinnin kriteereihin sopineet ja toteuttamiskelpoiset ehdotukset käsiteltiin ja jatkokehitettiin äänestysehdotuksiksi kunnanhallituksen kokouksessa 11.3.2024. Valitut käyttökohdevaihtoehdot ovat seuraavat:

– Leikkipuistojen kehittäminen esim. keinujen avulla

– Ikäihmisten kuntopolku

– Levähdyspenkkejä keskustan ja asuinalueiden kevyenliikenteen laitaan

– Opastus- ja kertomuskyltit Nousiaisten nähtävyyksien luo

– Kunnalle #Commu”, https://commuapp.fi/commu-kunnille/

– Ulkoroskiksia kävelyteiden varteen

Nyt on aika valita oma suosikki näistä kunnanhallituksen valitsemista käyttökohdevaihtoehdoista. Pyydämme huomioimaan, että voit äänestää maksimissaan kolmea (3) käyttökohdetta. Äänestysaika on 18.3.-7.4.2024. Äänestyslomakkeen löydät linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/78A0A3D39894DF5E  Voit antaa äänesi vaihtoehtoisesti myös paperilomakkeella Nousiaisten kirjastossa kirjaston aukioloaikoina https://nousiainen.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/kirjasto/

Äänestysaikana eniten ääniä saaneet käyttökohteet tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja kunnanhallitus valitsee määrärahojen puitteissa toteutettavat käyttökohteet eniten ääniä saaneista. Valitut käyttökohteet julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toteutetaan talousarviovuoden aikana.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kunnan yhteistä vuoropuhelua.