Kaavoituskatsaus 2024 on julkaistu – lue lisää ajankohtaisista kaavahankkeista


Nousiaisten kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.3.2024 § 52 Nousiaisten kunnan kaavoituskatsauksen 2024 ja kaavoitusohjelman 2024-2029. Kaavoituskatsaus on kunnanhallituksen vuosittain vahvistama asiakirja, jossa selostetaan kunnassa voimassa oleva kaavatilanne sekä ajankohtaiset kaava-asiat ja muut maankäytön suunnitelmat.  Kaavoituskatsauksessa on kuvattuna myös kaavoitusprosessin vaiheet ja kaavoituksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Kaavoituskatsaukseen sisältyy kaavoitusohjelma vuosille 2024-2029. Yksittäisen kaavahankkeen käynnistämisestä tehdään erillinen päätös, josta ilmoitetaan kuulutuksella tai kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus pidetään yleisesti nähtävillä Nousiaisten kunnan internet-sivuilla sekä Nousiaisten kirjastossa ja asiasta tiedotetaan kunnan internet-sivuilla kuulutukset-kohdassa sekä Vakka-Suomen Sanomissa. Tutustu tarkemmin kaavoituskatsaukseen seuraavasta linkistä: Kaavoituskatsaus 2024 ja kaavoitusohjelma 2024-2029.

Nousiaisissa 14.3.2024