Nousiainen


HakuSidonnaisuudet

Kuntalain (401/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvoitteiden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.


Ilmoitus on teht√§v√§ kahden kuukauden kulkuessa siit√§, kun henkil√∂ on teht√§v√§√§ns√§ valittu. Nousiaisten kunnan luottamushenkil√∂valinnat on tehty kunnanvaltuuston kokouksessa 5.6.2017. 
 
Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 
Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisi√§ luottamushenkil√∂it√§ ja johtavia viranhaltijoita. 
 
Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet,
- maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (tekninen lautakunta)
- muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
 
Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen esittelijät
- lautakuntien esittelijät.
 
Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
 
Luottamushenkil√∂t ja viranhaltijat vastaavat itse omista sidonnaisuustiedoistaan ja t√§ytt√§v√§t omat tiedot suoraan s√§hk√∂iseen muotoon.  Sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viivytyksett√§.
 
Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpit√§j√§n√§ kunnassa on tarkastuslautakunta. 
 
Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä. Ohjeistus liitteenä.
  Click to listen highlighted text! Sidonnaisuusilmoitukset Tulosta S√§hk√∂posti Sidonnaisuudet Kuntalain (401/2015) 84 ¬ß:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkil√∂iden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvoitteiden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisess√§ tietoverkossa. S√§√§nn√∂st√§ sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on teht√§v√§ kahden kuukauden kulkuessa siit√§, kun henkil√∂ on teht√§v√§√§ns√§ valittu. Nousiaisten kunnan luottamushenkil√∂valinnat on tehty kunnanvaltuuston kokouksessa 5.6.2017.    Ilmoitus on teht√§v√§ johtoteht√§vist√§ ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksiss√§ ja muissa yhteis√∂iss√§, merkitt√§v√§st√§ varallisuudesta sek√§ muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkityst√§ luottamus- ja virkateht√§vien hoitamisessa.   Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisi√§ luottamushenkil√∂it√§ ja johtavia viranhaltijoita.    Luottamushenkil√∂ist√§ ilmoitusvelvollisia ovat: - valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - kunnanhallituksen j√§senet ja varaj√§senet, - maank√§ytt√∂ ja rakennuslain tarkoittamia teht√§vi√§ hoitavan toimielimen j√§senet (tekninen lautakunta) - muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.   Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat: - kunnanjohtaja - kunnanhallituksen esittelij√§t - lautakuntien esittelij√§t.   Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkil√∂tietolakia (523/1999).   Luottamushenkil√∂t ja viranhaltijat vastaavat itse omista sidonnaisuustiedoistaan ja t√§ytt√§v√§t omat tiedot suoraan s√§hk√∂iseen muotoon.  Sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viivytyksett√§.   Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpit√§j√§n√§ kunnassa on tarkastuslautakunta.    Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisterist√§. Ohjeistus liitteen√§.
A-- A- A A+ A++


Nousiaisten kunta
Hallintokuja 2
21270 NOUSIAINEN
Kunnanvirasto avoinna arkisin klo 9:00-15:00
puh. (02) 4391 211, faksi (02) 4391 210
nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Click to listen highlighted text!