Saavutettavuusseloste

Nousiaisten kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Nousiaisten kunnan saavutettavuusseloste koskee www.nousiainen.fi -sivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Nousiaisten kunnan verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Nousiaisten kunnan verkkosivuilla on otettu huomioon erilaiset erityisen tuen tarpeet: Tekstin laadinnassa on käytetty verkkosivuston otsikko- ja tekstitoimintoja. Sisältö on pyritty tuottamaan selkeällä yleiskielellä. Verkkosivuston teksti on käyttäjän suurennettavissa ja muun muassa linkit on pyritty toteuttamaan yhdenmukaisella värillä ja tyylillä jokaisella sivulla.

Nousiaisten kunnan verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A- ja AA.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä verkkosivuston laatineen yrityksen näkemykseen. Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan 23.9.2020.

Nousiaisten kunnan tavoitteena on taata teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Ei-saavutettava sisältö

Nousiaisten kunnan verkkosivusto sisältää kuvatiedostoja ja liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Kunnan kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi viimeistään vuoden 2020 aikana.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön alla olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Saavutettavuutta koskevan palautteen antamiseen voi käyttää seuraavaa verkkolomaketta: https://nousiainen.fi/palaute/

Palautetteen voi myös lähettää sähköpostitse kirjaamon osoitteeseen nousiaisten.kunta@nousiainen.fi.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Nousiaisten kunnalta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Lisätietoja saavutettavuudesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.