Liikunta

AJANKOHTAISTA LIIKUNTATOIMESSA

Tutkittua tietoa Nousiaislaisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilasta.
Move!-mittauksissa selvitetään oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Näitä taitoja tarvitaan koululaisten arjessa: koulumatkan kävelyyn tai pyöräilyyn, koulu- ja harrastusvälineiden nostamiseen ja kantamiseen, portaiden nousemiseen sekä liikkumiseen erilaisilla alustoilla. Move!-mittausten lähtökohtana on tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 sisältyvät mittaukset toteutetaan kaikille 5.- ja 8.-luokkalaisille ja ne voidaan tehdä toimintarajoitteisten osalta sovelletusti.

Nousiaisten kuntakohtaiset Move! tulokset löydät tämän sivun liitteistä.

 

Kuhankuonon retkeilyreitistö kutsuu retkeilemään myös talvella. Tutustu ihastuttavaan reitistöön tästä:
http://www.kuhankuono.fi/

Tässä vapaa-aikatoimen kevään 2020 liikuntalukujärjestys. Lukujärjestys löytyy  pdf-tiedostona myös tämän sivun liitteistä. Vapaa-aikatoimen kevät/kesä 2020 esite jaetaan koteihin helmi-maaliskuun vaihteessa.